Atilla ABANA

9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümünde Lisans, Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans öğrenimi gördü ve Bilim Uzmanı unvanı aldı. Aynı kurumda başladığı Doktora öğrenimini tamamlamadan ayrıldı. ABANA,1990-2003 yılları arasında DEÜ GSF de öğretim görevi, 2006-2008 yılları arasında Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi'nde Gitar öğretmenliği yaptı. Yurt içi ve yurt dışında eğitim/öğretim ve performans çalışmalarını sürdürmekte olup ayrıca MURAT DURAN MÜZİK MERKEZİ'NDE Gitar, Piyano, Bas gitar, Davul ve vurmalı çalgılar eğitmenliği yapmaktadır.