Atilla ABANA

9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümünde Lisans, Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans öğrenimi gördü ve Bilim Uzmanı unvanı aldı. Aynı kurumda başladığı Doktora öğrenimini tamamlamadan ayrıldı. ABANA,1990-2003 yılları arasında DEÜ GSF de öğretim görevi, 2006-2008 yılları arasında Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi'nde Gitar öğretmenliği yaptı. Yurt içi ve yurt dışında eğitim/öğretim ve performans çalışmalarını sürdürmekte olup ayrıca MURAT DURAN MÜZİK MERKEZİ'NDE Gitar, Piyano, Bas gitar, Davul ve vurmalı çalgılar eğitmenliği yapmaktadır.


Hazal İLHAN

1989 İzmir doğumlu olan Hazal İLHAN, Işılay Saygın Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Klasik Gitar Ana Sanat Dalı mezuniyetinin ardından, Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı’nda eğitimine devam etmiştir. Ege Çağdaş Eğitim Vakfı’nda iki yıl gönüllü olarak gitar eğitmenliği ile meslek hayatına başladı, çalıştırdığı çocuk korosuyla konserler verdi. Çeşitli Sanat kuruluşları ve okullarda eğitmenlik yapan İLHAN, Eylül 2018 tarihinden itibaren MURAT DURAN MÜZİK MERKEZİNDE Gitar eğitmenliği yapıyor.


Kubilay MUTLU

1999'den itibaren MURAT DURAN MÜZİK MERKEZİ bünyesinde Gitar eğitmeni olarak görev yapan Kubilay MUTLU, Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri  bölümünde “Kültürel Kimlik Bağlamında Kilâm” isimli çalışmasıyla tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini gene aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Enstitüsünde “Hemşin Kültürel Kimliğinin Müziksel Dinamikleri” isimli teziyle tamamlayan Kubilay MUTLU, halen D.E.Ü. Güzel Sanatlar Enstitüsünde doktora eğitimini sürdürmektedir. Sokak Sanatçıları Derneği’nin de kurucu üyelerinden olan eğitmenimiz, sanat ve kamusal alanın dinamikleri üzerine çalışmalar yürütmektedir.


Kurslar için ön kayıt formu doldurabilirsiniz !

Ders, gün ve saatleri ile ilgili bilgi için size en kısa sürede döneceğiz.